Skip to main content

НЕВЕРОЯТНО! Габровец се опита да патентова дишането

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО: Габровецът Б.Д. се яви пред българското патентно ведомство за да патентова дишането. Той твърди, че методът на всеки човек да използва белите си дробове за да се снабдява с кислород бил измислен от негов пра-родител. За доказателство той предоставил документ описващ родословното му дърво за последните близо десет хиляди поколения и също така показал снимка на скални рисунки където негов пра(x10 000)-дядо нарисувал схема […]

Read More